சூரியன் மறந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது

சூரியன் மறந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது
சோர்ந்த என்தேகமும் அயர்ந்துமே
இளைப்பாறப்போகுது
தூயா கிருபைகூர்ந்து காருமையா

பகல் முழுவதும் பட்சமாய் என்னை பாதுகாத்தீரே
சகலதீமையுமகல வைத்தருள் நலமுந்தந்தீரே
சுவாமி உன்றன் பாதம் பணிகிறேன்

பாதகம் மிக புரிந்தேன் பரம நாயகா
பாவி நானிந்த நாளிலும் பல தீவினைசெய் தேனையா
கோபமின்றி என்பவம் பொறுத்திடுவாய்

ராவில் வரும் மோசமொன்றும் என்னைச் நேராமல்
பேயின் சர்ப்பனை தீய சொப்பனம் மனதில் நேராமல்
நேயா நின் நல்தூதர் கவால் தா

ஆத்துமம் சரீரம் எனக்கான யாவையும்
அப்பனுன் கையிலொப்புவித்து நான் அமர்ந்து தூங்குவேன்
ஐயனே உன் பொன்னடி சரணம்

Suriyan Maranthu Anthakaram Lyrics in English

sooriyan maranthu anthakaaram soolnthathu
sorntha enthaekamum ayarnthumae
ilaippaarappokuthu
thooyaa kirupaikoornthu kaarumaiyaa

pakal muluvathum patchamaay ennai paathukaaththeerae
sakalatheemaiyumakala vaiththarul nalamunthantheerae
suvaami untan paatham pannikiraen

paathakam mika purinthaen parama naayakaa
paavi naanintha naalilum pala theevinaisey thaenaiyaa
kopaminti enpavam poruththiduvaay

raavil varum mosamontum ennaich naeraamal
paeyin sarppanai theeya soppanam manathil naeraamal
naeyaa nin nalthoothar kavaal thaa

aaththumam sareeram enakkaana yaavaiyum
appanun kaiyiloppuviththu naan amarnthu thoonguvaen
aiyanae un ponnati saranam

PowerPoint Presentation Slides for the song Suriyan Maranthu Anthakaram

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்