உம்மால் அழைக்கப்பட்டு உம்மில் அன்பு வைக்கும்

Ummaal Azhaikkappattu
min – T95 – 4/4
உம்மால் அழைக்கப்பட்டு உம்மில் அன்பு வைக்கும்
உமது பிள்ளைகளுக்கு
எல்லாம் நன்மையாய் நடத்தி தந்திடும்
அன்பு தெய்வம் நீரே

நடந்ததோ நடப்பதோ
நடக்கவிருக்கும் காரியமோ
எதுவுமே உமதன்பை
என்னிடமிருந்து பிரிக்குமோ

முன்னறிந்தீரே முன்குறித்தீரே உமது
பிள்ளைகளை அழைத்தீரே
அழைக்கப்பட்ட எம்மை நீதிமானாக்கி
மகிமைப்படுத்தி மகிழ்ந்தீரே

எங்களுக்காக இயேசுவைகூட
மாசற்ற பலியாய் தந்துவிட்டீர்
ஏங்கி நிற்கும் உம் பிள்ளைகட்கு
மற்றவை எல்லாம் தந்தருள்வீர்

Ummaal azhaikkappattu ummil anbu vaikkum umadhu pillaigalukku
Ellaam nanmaiyaai nadathi thandhidum anbu dheivam neeray

Nadandhadho nadappadho nadakkavirukkum kaariyamo
Yedhuvumae umadhanbai ennidam irundhu pirikkumo

Munnarindheeray munkuritheeray umadhu pillaigalai azhaitheeray
Azhaikkappattta emmai needhimaanaaki magimai paduthi magizhndheeray

Engalukkaaga yesuvai kooda maasatra baliyaai thandhuvitteer
Yaengi nirkum undhan pillaikatku matravai ellaam thandharulveer

Ummaal Azhaikkappattu – உம்மால் அழைக்கப்பட்டு Lyrics in English

Ummaal Azhaikkappattu
min - T95 - 4/4
ummaal alaikkappattu ummil anpu vaikkum
umathu pillaikalukku
ellaam nanmaiyaay nadaththi thanthidum
anpu theyvam neerae

nadanthatho nadappatho
nadakkavirukkum kaariyamo
ethuvumae umathanpai
ennidamirunthu pirikkumo

munnarintheerae munkuriththeerae umathu
pillaikalai alaiththeerae
alaikkappatta emmai neethimaanaakki
makimaippaduththi makilntheerae

engalukkaaka Yesuvaikooda
maasatta paliyaay thanthuvittir
aengi nirkum um pillaikatku
mattavai ellaam thantharulveer

Ummaal azhaikkappattu ummil anbu vaikkum umadhu pillaigalukku
Ellaam nanmaiyaai nadathi thandhidum anbu dheivam neeray

Nadandhadho nadappadho nadakkavirukkum kaariyamo
Yedhuvumae umadhanbai ennidam irundhu pirikkumo

Munnarindheeray munkuritheeray umadhu pillaigalai azhaitheeray
Azhaikkappattta emmai needhimaanaaki magimai paduthi magizhndheeray

Engalukkaaga yesuvai kooda maasatra baliyaai thandhuvitteer
Yaengi nirkum undhan pillaikatku matravai ellaam thandharulveer

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummaal Azhaikkappattu – உம்மால் அழைக்கப்பட்டு

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்