உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு

Uyirtheluntha Yesu
உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு
மரணத்தை ஜெயித்தெழுந்தார்
இன்றும் உயிரோடிருக்கிறார்
நம்மை என்றென்றும் நடத்துவார்
ஹல்லேலூயா பாடுவோம்
ஆர்ப்பரித்து போற்றுவோம்-2
உயிரோடழுந்த இயேசுவை
நாம் என்றென்றும் ஆராதிப்போம்

Uyirtheluntha Yesu – உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு Lyrics in English

Uyirtheluntha Yesu
uyirtheluntha nam Yesu
maranaththai jeyiththelunthaar
intum uyirotirukkiraar
nammai ententum nadaththuvaar
hallaelooyaa paaduvom
aarppariththu pottuvom-2
uyirodaluntha Yesuvai
naam ententum aaraathippom

PowerPoint Presentation Slides for the song Uyirtheluntha Yesu – உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு

by clicking the fullscreen button in the Top left