எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி 
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

1. கள்ளமில்லா உந்தன் அன்பினால்
எனக்குள்ளதெல்லாம் மறந்தேன் – 2
கல்லும் முள்ளும் எந்தன் வாழ்வில் – 2
என்னை நடத்தின விதம் தனை மறவேன் – 2
நான் மறவேன் – 3 என்றென்றும் மறவேன் – 2

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி 
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

2. தொல்லை மிகுந்த உலகில்
இல்லை ஆறுதல் எனக்கு – 2
அல்லல் நிறைந்த எந்தன் வாழ்வில் – 2
என்னை அணைத்திட்ட விதம் தனை மறவேன் – 2
நான் மறவேன் – 3 என்றென்றும் மறவேன் – 2

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி 
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

3. சொல்லி முடியாது நாதா
உம் அன்பு அள்ளி தீராது தேவா – 2
உள்ள உறுதியுடன் நானும் – 2
உம் சமூகம் சேரும்வரை துதிப்பேன் – 2
நான் துதிப்பேன் – 3 என்றென்றும் துதிப்பேன் – 2

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி 
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

Yellaiilla Unthan Anbal Lyrics in English

ellaiyillaa unthan anpaal
enthan ullam kollai konnda
mannavaa umakku nanti 
Yesu mannavaa umakku nanti

1. kallamillaa unthan anpinaal
enakkullathellaam maranthaen - 2
kallum mullum enthan vaalvil - 2
ennai nadaththina vitham thanai maravaen - 2
naan maravaen - 3 ententum maravaen - 2

ellaiyillaa unthan anpaal
enthan ullam kollai konnda
mannavaa umakku nanti 
Yesu mannavaa umakku nanti

2. thollai mikuntha ulakil
illai aaruthal enakku - 2
allal niraintha enthan vaalvil - 2
ennai annaiththitta vitham thanai maravaen - 2
naan maravaen - 3 ententum maravaen - 2

ellaiyillaa unthan anpaal
enthan ullam kollai konnda
mannavaa umakku nanti 
Yesu mannavaa umakku nanti

3. solli mutiyaathu naathaa
um anpu alli theeraathu thaevaa - 2
ulla uruthiyudan naanum - 2
um samookam serumvarai thuthippaen - 2
naan thuthippaen - 3 ententum thuthippaen - 2

ellaiyillaa unthan anpaal
enthan ullam kollai konnda
mannavaa umakku nanti 
Yesu mannavaa umakku nanti

PowerPoint Presentation Slides for the song Yellaiilla Unthan Anbal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்