உம்மை நேசிக்க கற்று தாரும்

யார் என்னை பிரிக்க கூடும்

அபிஷேகம் பெற்றவன் சிம்சோன்

பரிசுத்தரை பார்க்கணும்

சுண்ணாம்பு அடிச்ச கல்லறை

மனமே மனமே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

உலகிலே உறவிலே எங்குமே நான் பாக்கல

ஓ மிஸ்டர் கொள்ளைக்காரா

உம்மைப் போல தெய்வம் இல்லை

உம் கிருபை தான் ஐயா

வெட்கமா உனக்கு வெட்கமா

செல்வம் ஞானம் இது எல்லாமே நீர் தந்தது

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே