அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்

அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்
அபிஷேகம் தந்து வழிநடத்தும் (2)

1. முட்செடி நடுவே தோன்றினீரே
மோசேயை அழைத்து பேசினீரே (2)
எகிப்து தேசத்திற்குக் கூட்டிச் சென்றீரே – (2)
எங்களை நிரப்பிப் பயன்படுத்தும் .. இன்று (2)
அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்

2. எலியாவின் ஜெபத்திற்கு பதில் தந்தீரே
இறங்கி வந்தீர் அக்கினியாய் (2)
இருந்த அனைத்தையும் சுட்டெரித்தீரே – (2)
எங்களின் குற்றங்களை எரித்து விடும் – (2)

3. ஏசாயா நாவை தொட்டது போல
எங்களின் நாவைத் தொட்டருளும் (2)
யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே – (2)
எங்களை அனுப்பும் தேசத்திற்கு – (2)

4. அக்கினி மயமான நாவுகளாக
அப்போஸ்தலர் மேலே இறங்கி வந்தீரே (2)
அன்னிய மொழியை பேச வைத்தீரே – (2)
ஆவியின் வரங்களால் நிரப்பினீரே – (2)

5. இரவு நேரத்தில் நெருப்புத் தூணாய்
இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தினீரே – (2)
இருண்ட உலகத்தில் உம் சித்தம் செய்திட – (2)
எங்களை நிரப்பும் ஆவியினால் – (2)

Akkini Neruppaay Irangi Vaarum Lyrics in English

akkini neruppaay irangi vaarum
apishaekam thanthu valinadaththum (2)

1. mutchedi naduvae thontineerae
moseyai alaiththu paesineerae (2)
ekipthu thaesaththirkuk koottich senteerae – (2)
engalai nirappip payanpaduththum .. intu (2)
akkini neruppaay irangi vaarum

2. eliyaavin jepaththirku pathil thantheerae
irangi vantheer akkiniyaay (2)
iruntha anaiththaiyum sutteriththeerae – (2)
engalin kuttangalai eriththu vidum – (2)

3. aesaayaa naavai thottathu pola
engalin naavaith thottarulum (2)
yaarai naan anuppuvaen entu sonneerae – (2)
engalai anuppum thaesaththirku – (2)

4. akkini mayamaana naavukalaaka
apposthalar maelae irangi vantheerae (2)
anniya moliyai paesa vaiththeerae – (2)
aaviyin varangalaal nirappineerae – (2)

5. iravu naeraththil nerupputh thoonnaay
isravael janangalai nadaththineerae – (2)
irunnda ulakaththil um siththam seythida – (2)
engalai nirappum aaviyinaal – (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Akkini Neruppaay Irangi Vaarum

by clicking the fullscreen button in the Top left