கலங்காதே கண்மணியே

கலங்காதே கண்மணியே
கரம்பிடித்து தூக்கிடுவார் – 2

கனவெல்லாம் நிஜமாய் மாறும் நேரமே – 2
கலங்காதே கண்மணியே
கரம்பிடித்து தூக்கிடுவார் – 4

கனவெல்லாம் நிஜமாய் மாறும் நேரமே – 2
கலங்காதே கண்மணியே
கரம்பிடித்து தூக்கிடுவார் – 4

கனவெல்லாம் நிஜமாய் மாறும் நேரமே – 2
கலங்காதே கண்மணியே
கரம்பிடித்து தூக்கிடுவார் – 4

Kalangaathe Kanmaniyae Karampiditthu Thookkiduvaar Lyrics in English

kalangaathae kannmanniyae
karampitiththu thookkiduvaar – 2

kanavellaam nijamaay maarum naeramae – 2
kalangaathae kannmanniyae
karampitiththu thookkiduvaar – 4

kanavellaam nijamaay maarum naeramae – 2
kalangaathae kannmanniyae
karampitiththu thookkiduvaar – 4

kanavellaam nijamaay maarum naeramae – 2
kalangaathae kannmanniyae
karampitiththu thookkiduvaar – 4

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalangaathe Kanmaniyae Karampiditthu Thookkiduvaar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்