என்னையே தருகிறேன்

என்னையே தருகிறேன்
முழுமையாய் தருகிறேன் – 2
இதயம் முழுதும் உமக்குத் தந்தேன்
வாழ்க்கை முழுதும் உமக்குத் தந்தேன் – 2

1. பாரங்கள் தருகிறேன்
என் காயங்கள் தருகிறேன்
என் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பித்து
எழும்பச் செய்யுமே

என்னையே தருகிறேன்
முழுமையாய் தருகிறேன்

2. எண்ணங்கள் தருகிறேன்
என் விருப்பங்கள் தருகிறேன்
இனி உந்தன் சித்தம்
எந்தன் வாழ்வில் நிறைவேற்றுமே

3. நிந்தைகள் ஏற்கிறேன்
அவமானங்கள் ஏற்கிறேன் உம்
ஊழியத்தை மகிழ்ச்சியோடே
நானும் தொடர்கிறேன்

Yennaiye Tharuhiraen Mulumaiyaai Tharuhiraen Lyrics in English

ennaiyae tharukiraen
mulumaiyaay tharukiraen – 2
ithayam muluthum umakkuth thanthaen
vaalkkai muluthum umakkuth thanthaen – 2

1. paarangal tharukiraen
en kaayangal tharukiraen
en aaththumaavai uyirppiththu
elumpach seyyumae

ennaiyae tharukiraen
mulumaiyaay tharukiraen

2. ennnangal tharukiraen
en viruppangal tharukiraen
ini unthan siththam
enthan vaalvil niraivaettumae

3. ninthaikal aerkiraen
avamaanangal aerkiraen um
ooliyaththai makilchchiyotae
naanum thodarkiraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Yennaiye Tharuhiraen Mulumaiyaai Tharuhiraen

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்