மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

Manam Irangum Deivam Yesu
மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு
சுகம் தந்து நடத்திச் செல்வார்
யேகோவா ரஃப்பா..இன்றும் வாழ்கின்றார்
சுகம் தரும் தெய்வம் இயேசு
சுகம் இன்று தருகிறார்
1. பேதுரு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் -மாமி
கரத்தைபிடித்துதூக்கினார்
காய்ச்சல் உடனே அன்று நீங்கிற்று
கர்த்தர் தொண்டுசெய்து மகிழ்ந்தாள்
2. குஷ்டரோகியை கண்டார்-இயேசு
கரங்கள் நீட்டித் தொட்டார்
சித்தமுண்டு சுத்தமாகு -என்று
சொல்லி சுகத்தைத் தந்தார்
3. நிமிர முடியாத கூனி -அன்று
இயேசு அவளைக் கண்டார்
கைகள் அவள்மேலே வைத்தார்-உடன்
நிமிர்ந்து துதிக்கச் செய்தார்
4. பிறவிக்குருடன் பர்திமேயு அன்று
இயேசுவே இரங்கும் என்றான்
பார்வையடைந்து மகிழ்ந்தான்-உடன்
இயேசு பின்னே நடந்தான்

Manam Irangum Deivam Yesu – மனமிரங்கும் Lyrics in English

Manam Irangum Deivam Yesu
manamirangum theyvam Yesu
sukam thanthu nadaththich selvaar
yaekovaa raqppaa..intum vaalkintar
sukam tharum theyvam Yesu
sukam intu tharukiraar
1. paethuru veettukkul nulainthaar -maami
karaththaipitiththuthookkinaar
kaaychchal udanae antu neengittu
karththar thonnduseythu makilnthaal
2. kushdarokiyai kanndaar-Yesu
karangal neettith thottar
siththamunndu suththamaaku -entu
solli sukaththaith thanthaar
3. nimira mutiyaatha kooni -antu
Yesu avalaik kanndaar
kaikal avalmaelae vaiththaar-udan
nimirnthu thuthikkach seythaar
4. piravikkurudan parthimaeyu antu
Yesuvae irangum entan
paarvaiyatainthu makilnthaan-udan
Yesu pinnae nadanthaan

PowerPoint Presentation Slides for the song Manam Irangum Deivam Yesu – மனமிரங்கும்

by clicking the fullscreen button in the Top left