கலங்கும் நேரமெல்லாம் கண்ணீர் துடைப்பவரேகலங்கும் நேரமெல்லாம் கண்ணீர் துடைப்பவரே
ஜெபம் கேட்பவரே சுகம் தருபவரே (2)

1. ஆபத்து நாட்களிலே அதிசயம் செய்பவரே (2)
கூப்பிடும் போதெல்லாம் பதில் தருபவரே (2)

யெகோவா ரவ்ப்பா சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம் (2)
உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாள் எல்லாம் (2)

2. தொல்லைகள் சூழ்ந்திருக்கையில்
துணையாய் வருபவரே (2)
வல்லமை வலக்கரத்தால்
விடுதலை தருபவரே (2) -யெகோவா ரவ்ப்பா

3. பலவீனம் ஏற்று கொண்டீர் என்
நோய்கள் சுமந்து கொண்டீர் (2)
சுகமானேன் சுகமானேன்
ரட்சகர் தழும்புகளால்- என் -யெகோவா ரவ்ப்பா

4. உம்மையே நம்புவதால்
நான் அசைக்கப்படுவதில்லை (2)
சகலமும் நன்மைக்கு
ஏதுவாய் தகப்பன் நடத்துகுறீர் -யெகோவா ரவ்ப்பா

Kalangum Naeramellam Lyrics in Englishkalangum naeramellaam kannnneer thutaippavarae
jepam kaetpavarae sukam tharupavarae (2)

1. aapaththu naatkalilae athisayam seypavarae (2)
kooppidum pothellaam pathil tharupavarae (2)

yekovaa ravppaa sukam tharum thakappan
umakkae sthoththiram (2)
umakkae sthoththiram uyirulla naal ellaam (2)

2. thollaikal soolnthirukkaiyil
thunnaiyaay varupavarae (2)
vallamai valakkaraththaal
viduthalai tharupavarae (2) -yekovaa ravppaa

3. palaveenam aettu konnteer en
Nnoykal sumanthu konnteer (2)
sukamaanaen sukamaanaen
ratchakar thalumpukalaal- en -yekovaa ravppaa

4. ummaiyae nampuvathaal
naan asaikkappaduvathillai (2)
sakalamum nanmaikku
aethuvaay thakappan nadaththukureer -yekovaa ravppaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalangum Naeramellam

by clicking the fullscreen button in the Top left