பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்
பாவி அல்ல பாவி அல்ல
பாவம் செய்வது இல்ல (2)

1. கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தால்
பிள்ளை ஆனேன் பிதாவுக்கு (2)
தரித்து கொண்டேன் ஏசுவை – நான் (2)
அவருக்குள் வாழ்கின்டேன் (2)

அல்லேலூயா ஆனந்தமே அல்லேலூயா பேரின்பமே (2) -பிள்ளை நான்

2. ஒரே ஒரு தரம் இயேசு அன்று
சிலுவையில் பலியானதால் (2)
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன் (2)
இறை மகனாகி(மகளாகி) விட்டேன் (2) -அல்லேலூயா

3. உலகமே அன்று தோன்றும் முன்னால்
முன்குறித்தீரே என்னை (2)
குற்றமற்ற மகனாக(மகளாக)(2)
தூய வாழ்வு வாழ (2) -அல்லேலூயா

4. புதியதோர் வழியை திறந்து வைத்தீர்
கல்வாரி சிலுவையினால் (2)
திரைசீலை கிழிந்தது அன்று (2)
நுழைந்தோம் உம் சமூகம் (2) -அல்லேலூயா

Pillai Naan Lyrics in Englishpillai naan thaeva pillai naan
paavi alla paavi alla
paavam seyvathu illa (2)

1. kiristhuvai pattum visuvaasaththaal
pillai aanaen pithaavukku (2)
thariththu konntaen aesuvai – naan (2)
avarukkul vaalkintaen (2)

allaelooyaa aananthamae allaelooyaa paerinpamae (2) -pillai naan

2. orae oru tharam Yesu antu
siluvaiyil paliyaanathaal (2)
parisuththamaakkappattaen (2)
irai makanaaki(makalaaki) vittaen (2) -allaelooyaa

3. ulakamae antu thontum munnaal
munkuriththeerae ennai (2)
kuttamatta makanaaka(makalaaka)(2)
thooya vaalvu vaala (2) -allaelooyaa

4. puthiyathor valiyai thiranthu vaiththeer
kalvaari siluvaiyinaal (2)
thiraiseelai kilinthathu antu (2)
nulainthom um samookam (2) -allaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Pillai Naan

by clicking the fullscreen button in the Top left