பலிபீடமே பலிபீடமேபலிபீடமே பலிபீடமே (2)
கறைகள் போக்கிடும்
கண்ணீர்கள் துடைத்திடும்
கல்வாரி பலிபீடமே (2)
பலிபீடமே பலிபீடமே

1.பாவ நிவிர்த்தி செய்ய
பரிகார பலியான பரலோக பலிபீடமே (2)
ரத்தம் சிந்தியதால் இலவச
மீட்பு தந்த ரட்சக பலிபீடமே (2)  -பலிபீடமே

2. மன்னியும் மன்னியும் என்று மனதார
பரிந்து பேசும் மகிமையின் பலிபீடமே (2)
எப்போதும் வந்தடைய இரக்கம்
சகாயம் பெற ஏற்ற பலிபீடமே (2)  -பலிபீடமே

3. ஈட்டியால் விலாவில் எனக்காக
குத்தப்பட்ட என் நேசர் பலிபீடமே (2)
ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டதே
ஜீவ நதியாய் எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் (2)   -பலிபீடமே

4. எல்லாம் முடிந்தது என்று அனைத்தையும்
செய்து முடித்த அதிசய பலிபீடமே (2)
ஒப்படைத்தேன் ஆவியை என்று சொல்லி
அர்ப்பணித்த ஒப்பற்ற பலிபீடமே (2)   -பலிபீடமே

Balipeedamae Balipeedamae Lyrics in Englishpalipeedamae palipeedamae (2)
karaikal pokkidum
kannnneerkal thutaiththidum
kalvaari palipeedamae (2)
palipeedamae palipeedamae

1.paava nivirththi seyya
parikaara paliyaana paraloka palipeedamae (2)
raththam sinthiyathaal ilavasa
meetpu thantha ratchaka palipeedamae (2)  -palipeedamae

2. manniyum manniyum entu manathaara
parinthu paesum makimaiyin palipeedamae (2)
eppothum vanthataiya irakkam
sakaayam pera aetta palipeedamae (2)  -palipeedamae

3. eettiyaal vilaavil enakkaaka
kuththappatta en naesar palipeedamae (2)
raththamum thannnneerum purappattathae
jeeva nathiyaay eppati naan nanti solvaen (2)   -palipeedamae

4. ellaam mutinthathu entu anaiththaiyum
seythu mutiththa athisaya palipeedamae (2)
oppataiththaen aaviyai entu solli
arppanniththa oppatta palipeedamae (2)   -palipeedamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Balipeedamae Balipeedamae

by clicking the fullscreen button in the Top left