தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்

Thaai Kooda Pillaigalai

தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்
சிங்கங் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம் (2)
தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர்
இரத்ததையே சிலுவையிலே உனக்குத் தந்தவர் (2)
மறந்திடுவாரோ உன்னை வெறுத்திடுவாரோ -2
உன் நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே
நீ நம்பினவர் கைவிட மாட்டார் (2)

நீ அவரைத் தெரிந்துக் கொள்ளவில்லை
அவரல்லவோ உன்னைத் தெரிந்துக் கொண்டார் (2)
நேற்று அல்ல இன்று அல்ல
தாயின் கருவில் தோன்று முன்னே (2)
தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்
சிங்கங் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம்

தேவன் உனக்கு சொன்ன வார்த்தையெல்லாம்
ஒன்று கூட மாறிப் போவதில்லை (2)
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா
தேவன் இயேசு மாறிடாரே (2)
தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்
சிங்கங் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம்

நீ அவரின் முகத்தை நோக்கிப் பார்த்தால்
உந்தன் வாழ்வு வெளிச்சமாக மாறும் (2)
கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை (2)
தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்
சிங்கங் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம் (2)
தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர்
இரத்ததையே சிலுவையிலே உனக்குத் தந்தவர் (2)
மறந்திடுவாரோ உன்னை வெறுத்திடுவாரோ -2
உன் நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே
நீ நம்பினவர் கைவிட மாட்டார் (2)

Thaai Kooda Pillaigalai – தாய் கூட பிள்ளைகளை Lyrics in English

Thaai Kooda Pillaigalai

thaay kooda pillaikalai maranthu pokalaam
singang kooda kuttikalai pattini podalaam (2)
thaayinum maelaaka anpu vaiththavar
iraththathaiyae siluvaiyilae unakkuth thanthavar (2)
maranthiduvaaro unnai veruththiduvaaro -2
un nampikkaiyai vittu vidaathae
nee nampinavar kaivida maattar (2)

nee avaraith therinthuk kollavillai
avarallavo unnaith therinthuk konndaar (2)
naettu alla intu alla
thaayin karuvil thontu munnae (2)
thaay kooda pillaikalai maranthu pokalaam
singang kooda kuttikalai pattini podalaam

thaevan unakku sonna vaarththaiyellaam
ontu kooda maarip povathillai (2)
naettum intum entum maaraa
thaevan Yesu maaridaarae (2)
thaay kooda pillaikalai maranthu pokalaam
singang kooda kuttikalai pattini podalaam

nee avarin mukaththai Nnokkip paarththaal
unthan vaalvu velichchamaaka maarum (2)
karththarukkuk kaaththiruppor
vetkappattup povathillai (2)
thaay kooda pillaikalai maranthu pokalaam
singang kooda kuttikalai pattini podalaam (2)
thaayinum maelaaka anpu vaiththavar
iraththathaiyae siluvaiyilae unakkuth thanthavar (2)
maranthiduvaaro unnai veruththiduvaaro -2
un nampikkaiyai vittu vidaathae
nee nampinavar kaivida maattar (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaai Kooda Pillaigalai – தாய் கூட பிள்ளைகளை

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்