திராணிக்கு மேல் சோதித்திட இயேசு

திராணிக்கு மேல் சோதித்திட இயேசு
ஒரு நாளும் விடமாட்டார்
பெலவீனத்தில் பூரண பெலனை தந்து
என்றும் வழுவாமல் காத்திடுவார்

நம்பிடு இயேசுவை
நல்லவர் உனக்கு

கடும் புயலினிலே திசை மாறிடாதே
தாங்கும் புயங்களினால் உன்னை தாங்கிடுவார்
குழப்பங்களால் வாழ்வை மாய்த்திடாதே
யேஹோவா ஷாலோம் உண்டு சமாதானம் தருவார்

காரிருளில் தடுமாறிடாதே
நித்திய சூரியனாய் உன் முன்னே செல்வார்
தோல்விகளால் மனம் தளர்ந்திடாதே
யேஹோவா நிசி உண்டு வெற்றி கொடி ஏற்றுவார்

சோதனையில் சோர்ந்திடாதே
உன்னை அழைத்தவரோ என்றும் நடத்திடுவார்
தேவைகளால் தேவனை மறந்திடாதே
யேஹோவா யீரே உண்டு எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார்

Thiraanikku Mel Lyrics in English

thiraannikku mael sothiththida Yesu
oru naalum vidamaattar
pelaveenaththil poorana pelanai thanthu
entum valuvaamal kaaththiduvaar

nampidu Yesuvai
nallavar unakku

kadum puyalinilae thisai maaridaathae
thaangum puyangalinaal unnai thaangiduvaar
kulappangalaal vaalvai maayththidaathae
yaehovaa shaalom unndu samaathaanam tharuvaar

kaarirulil thadumaaridaathae
niththiya sooriyanaay un munnae selvaar
tholvikalaal manam thalarnthidaathae
yaehovaa nisi unndu vetti koti aettuvaar

sothanaiyil sornthidaathae
unnai alaiththavaro entum nadaththiduvaar
thaevaikalaal thaevanai maranthidaathae
yaehovaa yeerae unndu ellaam paarththuk kolvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Thiraanikku Mel

by clicking the fullscreen button in the Top left