வழி திறப்பாரே

Vali Thirapaare Devan

வழி திறப்பாரே
தேவன் வழி திறப்பாரே
நான் அறிந்திராத வழிகளில்
எனக்காக புது பாதைகள்
என்றும் நடத்திடுவார்
நம்மை அனைத்து காத்திடுவார்
நாள் தோறும் என்னை தெற்றியே
நடத்துவார் நம்மை, வழி திறப்பாரே

வனாந்தரத்தில் வழிபிறக்க செய்வாரே
வறண்ட பூமியில் ஆறுகள் காண்பேன்
இப்புவி ஒழிந்தாலும்
தேவ வார்த்தை அழியாதே
புதியதோர் காரியம் செய்வார்

Vali Thirapaare Devan – வழி திறப்பாரே தேவன் Lyrics in English

Vali Thirapaare Devan

vali thirappaarae
thaevan vali thirappaarae
naan arinthiraatha valikalil
enakkaaka puthu paathaikal
entum nadaththiduvaar
nammai anaiththu kaaththiduvaar
naal thorum ennai thettiyae
nadaththuvaar nammai, vali thirappaarae

vanaantharaththil valipirakka seyvaarae
varannda poomiyil aarukal kaannpaen
ippuvi olinthaalum
thaeva vaarththai aliyaathae
puthiyathor kaariyam seyvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Vali Thirapaare Devan – வழி திறப்பாரே தேவன்

by clicking the fullscreen button in the Top left