ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது

ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது
அப்பா நீர் செய்த நன்மை சொல்லிட

இயேசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

தனிமையின் நேரத்தில் துணையாக வந்தீரே
இயேசப்பா உமக்கு என்றும் ஸ்தோத்திரம்

தடுமாறும் நேரத்தில் தாங்கி சுமந்தீரே
இயேசப்பா உமக்கு என்றும் ஸ்தோத்திரம்

அவமான நேரத்தில் ஆறுதல் தந்தீரே
இயேசப்பா உமக்கு என்றும் ஸ்தோத்திரம்

Aayirum naavugal irunthalum Lyrics in English

aayiram naavukal irunthaalum pothaathu
appaa neer seytha nanmai sollida

iyaesappaa umakku sthoththiram

thanimaiyin naeraththil thunnaiyaaka vantheerae
iyaesappaa umakku entum sthoththiram

thadumaarum naeraththil thaangi sumantheerae
iyaesappaa umakku entum sthoththiram

avamaana naeraththil aaruthal thantheerae
iyaesappaa umakku entum sthoththiram

PowerPoint Presentation Slides for the song Aayirum naavugal irunthalum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்