ஆராதனை ஆராதனை துதி

ஆராதனை ஆராதனை துதி
ஆராதனை ஆராதனை
காலையிலும் மாலையிலும்
ஆராதனை அப்பாவுக்கே

தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை
துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை
வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை

ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவத்தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை
மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை
மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை

அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
அனுகூலமானவரே உமக்கு ஆராதனை
கன்மலையே உமக்கு ஆராதனை
காண்பவரே உமக்கு ஆராதனை

Arathanai aarathanai thuthi Lyrics in English

aaraathanai aaraathanai thuthi
aaraathanai aaraathanai
kaalaiyilum maalaiyilum
aaraathanai appaavukkae

thooya aaviyae umakku aaraathanai
thunnaiyaalarae umakku aaraathanai
valla pithaavae umakku aaraathanai
valikaattiyae umakku aaraathanai

jeeva paliyae umakku aaraathanai
jeevaththannnneerae umakku aaraathanai
maekasthampamae umakku aaraathanai
maesiyaavae umakku aaraathanai

appaa pithaavae umakku aaraathanai
anukoolamaanavarae umakku aaraathanai
kanmalaiyae umakku aaraathanai
kaannpavarae umakku aaraathanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Arathanai aarathanai thuthi

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்