ஓசன்னா உன்னதத்தில் ஓசன்னா

ஓசன்னா (2) உன்னதத்தில் ஓசன்னா
உம்மை உயர்த்திடுவோம் துதி நிறைவுடன்
கர்த்தரே நீர் உயர்த்திடுவீர்
ஒசன்னா ராஜ ராஜனே

மகிமை (2) மகிமை ராஜ ராஜனுக்கே
உம்மை உயர்த்திடுவோம் துதி நிறைவுடன்
கர்த்தரே நீர் உயர்த்திடுவீர்
மகிமை ராஜ ராஜனுக்கே

Osannaa Osannaa Unnathaththil Osannaa Lyrics in English

osannaa (2) unnathaththil osannaa
ummai uyarththiduvom thuthi niraivudan
karththarae neer uyarththiduveer
osannaa raaja raajanae

makimai (2) makimai raaja raajanukkae
ummai uyarththiduvom thuthi niraivudan
karththarae neer uyarththiduveer
makimai raaja raajanukkae

PowerPoint Presentation Slides for the song Osannaa Osannaa Unnathaththil Osannaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்