உம் சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறேன்

உம் சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறேன்
உம் சமூகத்தை விரும்புகிறேன்
உம் சமூகத்தை தேடுகிறேன்
உம் சமூகத்தை நேசிக்கிறேன்

உம் சமூகத்தால் என்னை மூடிடுமே
உம் சமூகத்தால் என்னை தேற்றிடுமே
உம் சமூகத்தை முன்னே அனுப்பிடுமே
உம் சமூகத்தால் என்னை சூழ்ந்திடுமே

அக்கினி ஸ்தம்பமாய்
என் மேல் இறங்கிடுமே
மேக ஸ்தம்பமாய் என் மேல் நிழலிடுமே
மறுரூப மலையே இறங்கி வந்திடுமே
மகிமையின் மேகமே என்னை கவர்ந்திடுமே

Um samugathai vaanjikiren Lyrics in English

um samookaththai vaanjikkiraen
um samookaththai virumpukiraen
um samookaththai thaedukiraen
um samookaththai naesikkiraen

um samookaththaal ennai moodidumae
um samookaththaal ennai thaettidumae
um samookaththai munnae anuppidumae
um samookaththaal ennai soolnthidumae

akkini sthampamaay
en mael irangidumae
maeka sthampamaay en mael nilalidumae
maruroopa malaiyae irangi vanthidumae
makimaiyin maekamae ennai kavarnthidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Um samugathai vaanjikiren

by clicking the fullscreen button in the Top left