உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

Unga Mugathai Parkanumae Yaesiah
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா – 2
அல்லேலூயா அல்லேலூயா – 4

1. எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும்
எந்தன் துயரங்கள் கலக்கங்கள் மாறிவிடும் – 2

2. யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும்
எரிகோவின் மதில்கள் இடிந்து விழும் – 2

3. எங்கள் தேசத்தின் கட்டுக்கள் அறுந்துவிடும்
எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவி விடும் – 2

4. பெலவீனத்தில் உம் பெலன் விளங்கிவிடும்
உம் கிருபை என்றும் எனக்குப் போதும் – 2

5. கல்வாரியில் நீர் எந்தன் பாவம் தீர்த்தீர்
என் நோய்களை சிலுவையில் சுமந்துவிட்டீர் – 2

6. எந்தன் பாவத்தின் தோஷத்தை சுமந்தவரே
எங்கள் தேசத்தின் சாபத்தை மாற்றிடுமே – 2

Unga Mugathai Parkanumae Yaesiah – 2
Halleluyah Halleluyah – 4

1. Endhan padughal vedhanai marainyhuvidum
Endhan thuyarangal kalakangal maarividum – 2

2. Yordhanin vellangal vilagividum
Yerigovin mathilkal etindhu vizhum – 2

3. Engal desathin kattukal muriduveedum
Engal sabaigalil elupadal paraviveedum – 2

Unga Mugathai Parkanumae Yaesiah – உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே Lyrics in English

Unga Mugathai Parkanumae Yaesiah
unga mukaththaip paarkkanumae iyaesaiyaa - 2
allaelooyaa allaelooyaa - 4

1. enthan paadukal vaethanai marainthuvidum
enthan thuyarangal kalakkangal maarividum - 2

2. yorthaanin vellangal vilakividum
erikovin mathilkal itinthu vilum - 2

3. engal thaesaththin kattukkal arunthuvidum
engal sapaikalil elupputhal paravi vidum - 2

4. pelaveenaththil um pelan vilangividum
um kirupai entum enakkup pothum - 2

5. kalvaariyil neer enthan paavam theerththeer
en Nnoykalai siluvaiyil sumanthuvittir - 2

6. enthan paavaththin thoshaththai sumanthavarae
engal thaesaththin saapaththai maattidumae - 2

Unga Mugathai Parkanumae Yaesiah - 2
Halleluyah Halleluyah - 4

1. Endhan padughal vedhanai marainyhuvidum
Endhan thuyarangal kalakangal maarividum - 2

2. Yordhanin vellangal vilagividum
Yerigovin mathilkal etindhu vizhum - 2

3. Engal desathin kattukal muriduveedum
Engal sabaigalil elupadal paraviveedum - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Unga Mugathai Parkanumae Yaesiah – உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்