இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்

Yesuvin Pillaigal Nangal
இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்
எப்போதும் மகிழ்ந்திருப்போம்
இயேசுவின் பிள்ளைகளே
எப்போதும் மகிழ்ந்திருங்கள்

1. எந்நேரமும் எவ்வேளையும்
இயேசுவில் களிகூறுவோம்
நம் நேசரில் களிகூறுவோம்

2. எதை நினைத்தும் கலங்காமல்
இப்போதும் ஸ்தோத்தரிப்போம்
நாம் எப்போதும் ஸ்தோத்தரிப்போம்

3. இன்று காணும் எகிப்தியரை
இனிமேலும் காணமாட்டோம்
நமக்காய் யுத்தம் செய்வார் – இயேசு

4. நமக்கு எதிராய் மந்திரம் இல்லை
குறிசொல்லல் எதுவும் இல்லை
சாத்தான் நம் காலின் கீழே – இன்று

5. காற்றை நாம் காணமாட்டோம்
மழையையும் பார்க்கமாட்டோம்
வாய்கால்கள் நிரப்பப்படும்

6. நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும்
அதிகமாய் செய்திடுவார்
அதிசயம் செய்திடுவார்

7. வாலாக்காமல் தலையாக்குவார்
கீழாகாமல் மேலாக்குவார்
குறையெல்லாம் நிறைவாக்குவார் – நம்

Yaesuvin pillaigal naangal
Eppoadhum magizhndhiruppoam
Yaesuvin pillaigalae
Eppoadhum magizhndhirungal

1. Ennaeramum evvaelaiyilum
Yaesuvil kalikooruvoam
Nam naesaril kalikooruvoam

2. Edhai ninaithum Kalangaamal
Ippoadhum sthoaththarippoam
Naam eppoadhum sthoatharippoam

3. Indru kaanum egipthiyarai
Inimaelum kaanamaattoam
Namakkaai yudham seivaar – yaesu

4. Namakku edhiraai mandhiram illai
Kurisollal edhuvum illai
Satthaan nam kaalin keezhae – indru

5. Kaatrai naam kaanamaattoam
Mazhaiyaiyum paarkkamaattoam
Vaaikaalgal nirappappadum

6. Ninaippatharkum vaenduvatharkum
Adhigamaai seidhiduvaar
Adhisayam seidhiduvaar

7. Vaalaakkaamal thalaiyaakkuvaar
Keezhaakaamal maelaakuvaar
Kuraiyellaam niraivaakkuvaar – nam

Yesuvin Pillaigal Nangal – இயேசுவின் பிள்ளைகள் Lyrics in English

Yesuvin Pillaigal Nangal
Yesuvin pillaikal naangal
eppothum makilnthiruppom
Yesuvin pillaikalae
eppothum makilnthirungal

1. ennaeramum evvaelaiyum
Yesuvil kalikooruvom
nam naesaril kalikooruvom

2. ethai ninaiththum kalangaamal
ippothum sthoththarippom
naam eppothum sthoththarippom

3. intu kaanum ekipthiyarai
inimaelum kaanamaattaோm
namakkaay yuththam seyvaar - Yesu

4. namakku ethiraay manthiram illai
kurisollal ethuvum illai
saaththaan nam kaalin geelae - intu

5. kaattaை naam kaanamaattaோm
malaiyaiyum paarkkamaattaோm
vaaykaalkal nirappappadum

6. ninaippatharkum vaennduvatharkum
athikamaay seythiduvaar
athisayam seythiduvaar

7. vaalaakkaamal thalaiyaakkuvaar
geelaakaamal maelaakkuvaar
kuraiyellaam niraivaakkuvaar - nam

Yaesuvin pillaigal naangal
Eppoadhum magizhndhiruppoam
Yaesuvin pillaigalae
Eppoadhum magizhndhirungal

1. Ennaeramum evvaelaiyilum
Yaesuvil kalikooruvoam
Nam naesaril kalikooruvoam

2. Edhai ninaithum Kalangaamal
Ippoadhum sthoaththarippoam
Naam eppoadhum sthoatharippoam

3. Indru kaanum egipthiyarai
Inimaelum kaanamaattoam
Namakkaai yudham seivaar - yaesu

4. Namakku edhiraai mandhiram illai
Kurisollal edhuvum illai
Satthaan nam kaalin keezhae - indru

5. Kaatrai naam kaanamaattoam
Mazhaiyaiyum paarkkamaattoam
Vaaikaalgal nirappappadum

6. Ninaippatharkum vaenduvatharkum
Adhigamaai seidhiduvaar
Adhisayam seidhiduvaar

7. Vaalaakkaamal thalaiyaakkuvaar
Keezhaakaamal maelaakuvaar
Kuraiyellaam niraivaakkuvaar - nam

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvin Pillaigal Nangal – இயேசுவின் பிள்ளைகள்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்