ரோமர் 8:22

ரோமர் 8:22
ஆகையால் நமக்குத் தெரிந்திருக்கிறபடி, இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய்த் தவித்துப் பிரசவவேதனைப்படுகிறது.


ரோமர் 8:22 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal Namakkuth Therinthirukkirapati, Ithuvaraikkum Sarva Sirushtiyum Aekamaayth Thaviththup Pirasavavaethanaippadukirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8