ஏசாயா 49:24

ஏசாயா 49:24
பராக்கிரமன் கையிலிருந்து கொள்ளைப்பொருளைப் பறிக்கக்கூடுமோ? அல்லது நீதியாய்ச் சிறைப்பட்டுப்போனவர்களை விடுவிக்ககூடுமோ?


ஏசாயா 49:24 ஆங்கிலத்தில்

paraakkiraman Kaiyilirunthu Kollaipporulaip Parikkakkoodumo? Allathu Neethiyaaych Siraippattupponavarkalai Viduvikkakoodumo?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49