பெத்லேகேமில் பிறந்தவர் இயேசுவல்லோ தேவன்

Bethlahamil Pirinthavar Yesuvallo

பல்லவி
பெத்லேகேமில் பிறந்தவர் இயேசுவல்லோ தேவன்
பெத்லேகேமில் பிறந்தவர் இவரல்லோ இராஜன்-2

சரணங்கள்

1. மனுக்குலத்தின் பாவம் போக்க மாசற்ற ஜோதியாய்
விண்ணிலிருந்து மண்ணில் வந்தார் தேவ மைந்தனாய் -2
ஆலோசனை கர்த்தராம் அதிசயமானவர்
நித்திய பிதாவாம் சமாதான காரணர் -2

2. மாட்டுத்தொழுவம் தெரிந்தெடுத்தார் மன்னவராம் இயேசுவே
மாந்தரெல்லாம் தாழ்மையின் சின்னமாய் வாழவே -2
மாறாத நேசராம் மகிமைக்குப் பாத்திரர்
மன்னாதி மன்னராம் மாட்சிமை நிறைந்தவர் -2

3. பூவுலகில் வந்துதித்தார் புண்ணியராம் இயேசுவே
பூமியிலே சந்தோஷம் சமாதானம் பிரியமே -2
பரலோக தேவனாம் பாவிகளின் இரட்சகர்
பரிசுத்த இராஜனாம் பாரினில் உயர்ந்தவர் -2

Bethlahamil Pirinthavar Yesuvallo Lyrics in English

Bethlahamil Pirinthavar Yesuvallo

pallavi
pethlaekaemil piranthavar Yesuvallo thaevan
pethlaekaemil piranthavar ivarallo iraajan-2

saranangal

1. manukkulaththin paavam pokka maasatta jothiyaay
vinnnnilirunthu mannnnil vanthaar thaeva mainthanaay -2
aalosanai karththaraam athisayamaanavar
niththiya pithaavaam samaathaana kaaranar -2

2. maattuththoluvam therintheduththaar mannavaraam Yesuvae
maantharellaam thaalmaiyin sinnamaay vaalavae -2
maaraatha naesaraam makimaikkup paaththirar
mannaathi mannaraam maatchimai nirainthavar -2

3. poovulakil vanthuthiththaar punnnniyaraam Yesuvae
poomiyilae santhosham samaathaanam piriyamae -2
paraloka thaevanaam paavikalin iratchakar
parisuththa iraajanaam paarinil uyarnthavar -2

PowerPoint Presentation Slides for the song Bethlahamil Pirinthavar Yesuvallo

by clicking the fullscreen button in the Top left