என் இயேசுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம்

என் இயேசுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம்
என் ராஜனே அனுதினமும் வழிநடத்தும்

1. உளையான சேற்றின் மேல் தூக்கியே நிறுத்தினீரே (2)
உந்தனை நான் மறவேன் உந்தனைப் போற்றிடுவேன் — என்

2. அலைமோதும் கடலதனை அடக்கியே அமர்த்தினீரே (2)
வார்த்தையின் வல்லமையை என்றுமே காணச் செய்வீர் — என்

3. தாயினும் அன்பு வைத்தே தாங்கியே காப்பவரே (2)
ஜீவிய காலமெல்லாம் உந்தனைப் பின்செல்லுவேன் — என்

En Yesuve Naan Endrum Unthan Sontham Lyrics in English

en Yesuvae naan entum unthan sontham

en raajanae anuthinamum valinadaththum

1. ulaiyaana settin mael thookkiyae niruththineerae (2)

unthanai naan maravaen unthanaip pottiduvaen — en

2. alaimothum kadalathanai adakkiyae amarththineerae (2)

vaarththaiyin vallamaiyai entumae kaanach seyveer — en

3. thaayinum anpu vaiththae thaangiyae kaappavarae (2)

jeeviya kaalamellaam unthanaip pinselluvaen — en

PowerPoint Presentation Slides for the song En Yesuve Naan Endrum Unthan Sontham

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்