கன்னித்தாய் மரியாள் வரவேற்றாள் தெய்வமகன்

கன்னித்தாய் மரியாள் வரவேற்றாள் தெய்வமகன்
சிப்பியவள் பொற்குடத்தில் முத்தெனவே அவதரித்தார்
ஆவியினால் ஆண்டவனை
அவள் சுமக்கக் கொடுத்து வைத்தாள்!

விண்ணுலகம் மகிழ்ந்து பண்பாடும்
மண்ணுலகம் வியந்து கொண்டாடும்
மனங்களில் அமைதி வென்றாளும்
மனிதரில் பாசம் உண்டாகும்

1. கிருபையினால் மா தேவன் – இரக்கம்
பெற்றாள் பணிந்ததினால்
மகிமையின் கர்த்தனிடம்
வலிமையின் தேவனிடம்
பலவான்கள் தலைகுனியும் – இனி
கனவான்கள் கைவிரியும்

2. தெய்வத்தின் நல் விருப்பம் – என்றும்
தெய்வமகன் விரும்பும் அப்பம்
ஜீவனின் அதிபதிதான்
ஜீவனைக் கொடுக்க வந்தார்
பாவத்தைத் தொலைக்க வந்தார் – வல்ல
சாத்தானை ஜெயிக்க வந்தார்

3. மானுட அவதாரம் – ஒன்றே
ஆண்டவரின் திரு விருப்பம்
தாழ்ந்தவர் உயர்ந்திடுவார்
பசித்தவர் விருந்துண்பார்
புதியதோர் சமுதாயம் – இனி
மலர்ந்திடும் அவனியெங்கும்

Kannithai Mariyal Varavetral Lyrics in English

kanniththaay mariyaal varavaettaாl theyvamakan

sippiyaval porkudaththil muththenavae avathariththaar

aaviyinaal aanndavanai

aval sumakkak koduththu vaiththaal!

vinnnulakam makilnthu pannpaadum

mannnulakam viyanthu konndaadum

manangalil amaithi ventalum

manitharil paasam unndaakum

1. kirupaiyinaal maa thaevan – irakkam

pettaாl panninthathinaal

makimaiyin karththanidam

valimaiyin thaevanidam

palavaankal thalaikuniyum – ini

kanavaankal kaiviriyum

2. theyvaththin nal viruppam – entum

theyvamakan virumpum appam

jeevanin athipathithaan

jeevanaik kodukka vanthaar

paavaththaith tholaikka vanthaar – valla

saaththaanai jeyikka vanthaar

3. maanuda avathaaram – onte

aanndavarin thiru viruppam

thaalnthavar uyarnthiduvaar

pasiththavar virunthunnpaar

puthiyathor samuthaayam – ini

malarnthidum avaniyengum

PowerPoint Presentation Slides for the song Kannithai Mariyal Varavetral

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்