கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடும் எல்லாம் கூடும்
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை
கூடும் எல்லாம் கூடும்
அவர் வார்த்தையால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

அவர் வார்த்தை என்றும் வெறுமையாக திரும்புவதேயில்லை
இயலாததென்பது அவர் அகராதியில் இல்லை – கூடும்

1. அவர் வார்த்தையினாலே உலகம் உண்டானது
அவர் வார்த்தையினாலே வெளிச்சம் உண்டானது
அவர் வார்த்தையினாலே குருடன் கண் திறந்தது
அவர் வார்த்தையினாலே செவிடன் காது கேட்டது
அவர் வார்த்தை ஒன்று போதும்
உன் நிலைமையை மாற்ற
அவர் வார்த்தை ஒன்று போதும்
உன் துக்கத்தை போக்க — கூடும்

2. அவர் வார்த்தையினாலே உலகம் உண்டானது
அவர் வார்த்தையினாலே வெளிச்சம் உண்டானது
அவர் வார்த்தையினாலே குருடன் கண் திறந்தது
அவர் வார்த்தையினாலே செவிடன் காது கேட்டது
ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை
ஒன்றும் இல்லவே இல்லை
ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை — கூடும்

3. கடனா அதை அடைக்கக் கூடும்
கடினம் அதை முறிக்கக் கூடும்
வியாதிக்கு சுகம் அளிக்கக் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை
சோர்வை தேற்றக் கூடும்
கண்ணீரை மாற்றக் கூடும்
பிரிவை சேர்க்கக் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை — கூடும்

Koodum Ellaam Koodum Lyrics in English

koodum ellaam koodum
en thaevanaal koodaathathu ontumillai
koodum ellaam koodum
avar vaarththaiyaal koodaathathu ontumillai

avar vaarththai entum verumaiyaaka thirumpuvathaeyillai
iyalaathathenpathu avar akaraathiyil illai - koodum

1. avar vaarththaiyinaalae ulakam unndaanathu
avar vaarththaiyinaalae velichcham unndaanathu
avar vaarththaiyinaalae kurudan kann thiranthathu
avar vaarththaiyinaalae sevidan kaathu kaettathu
avar vaarththai ontu pothum
un nilaimaiyai maatta
avar vaarththai ontu pothum
un thukkaththai pokka — koodum

2. avar vaarththaiyinaalae ulakam unndaanathu
avar vaarththaiyinaalae velichcham unndaanathu
avar vaarththaiyinaalae kurudan kann thiranthathu
avar vaarththaiyinaalae sevidan kaathu kaettathu
ontum illai ontum illai
ontum illavae illai
ontum illai ontum illai
en thaevanaal koodaathathu ontumillai — koodum

3. kadanaa athai ataikkak koodum
katinam athai murikkak koodum
viyaathikku sukam alikkak koodum
koodaathathu ontumillai
sorvai thaettak koodum
kannnneerai maattak koodum
pirivai serkkak koodum
koodaathathu ontumillai — koodum

PowerPoint Presentation Slides for the song Koodum Ellaam Koodum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்