ராஜாதி ராஜாதி ராஜன்

ராஜாதி ராஜாதி ராஜன்

 
ராஜாதி ராஜாதி ராஜன்
ராஜாதி ராஜனே
ராஜாதி ராஜாதி ராஜன்
ராஜாதி ராஜன் இயேசு, இயேசுவே

1. பாவத்தை போக்கிட தேவன் வந்தார்
பாவத்தை தீப மானார்
பரம பிதா தன் அன்பையீந்து
உலகுக்கு ஒளியாய் அவதரித்தார் — ராஜாதி

2. ஆயர்கள் போற்றிடும் திருவிளக்கே
சாஸ்திரிகள் வணங்கினாரே
காரிருள் நீக்கிடும் திருச்சுடரே
காலமெல்லாம் எந்தன் புகலிடமே – ராஜாதி

3. வினை யாவும் நீக்கிட நீர் பிறந்தீர்
பிணி யாவும் அகற்றிடவே
ஒளியாக இதயத்தில் நீர் நிறைந்தீர்
வழியாக வாழ்வினில் நீர் இருப்பீர் – ராஜாதி

Rajathi Rajathi Raajan Lyrics in English

raajaathi raajaathi raajan

 

raajaathi raajaathi raajan
raajaathi raajanae
raajaathi raajaathi raajan
raajaathi raajan Yesu, Yesuvae

1. paavaththai pokkida thaevan vanthaar
paavaththai theepa maanaar
parama pithaa than anpaiyeenthu
ulakukku oliyaay avathariththaar — raajaathi

2. aayarkal pottidum thiruvilakkae
saasthirikal vananginaarae
kaarirul neekkidum thiruchchudarae
kaalamellaam enthan pukalidamae - raajaathi

3. vinai yaavum neekkida neer pirantheer
pinni yaavum akattidavae
oliyaaka ithayaththil neer niraintheer
valiyaaka vaalvinil neer iruppeer - raajaathi

PowerPoint Presentation Slides for the song Rajathi Rajathi Raajan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்