உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்(3)
நான் பின் திரும்பேனே
உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று
உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால்
இன்னல் துன்பமே வந்தாலும்
நான் பின் திரும்பேனே

—– உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன்
—– உம்மையே நான் சேவிப்பேன்

Ummaiyae Naan Naesippaen(3) Lyrics in English

ummaiyae naan naesippaen(3)
naan pin thirumpaenae
um sannithiyil mulangaalil nintu
um paathaiyil naan nadanthittal
innal thunpamae vanthaalum
naan pin thirumpaenae

—– ummaiyae naan aaraathippaen
—– ummaiyae naan sevippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummaiyae Naan Naesippaen(3)

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்