உங்க பிரசன்னம் இல்லாமல்

Unga Prasannam Illamal
உங்க பிரசன்னம் இல்லாமல்
என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதையா
உங்க பிரசன்னம் இல்லாமல்
என்னால் பாட முடியாததையா

மோசை கண்ட பிரசன்னம்
நானும் காண வேண்டும்
கன்மலையின் வெடிப்பிலே
என்னை நிற்க்கச் செய்யும்
உம் பிரசன்னம் என்னை பாட செய்யும்
உம் பிரசன்னம் என்னை துதிக்க செய்யும்
உங்க பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்னம்

எந்தன் சமூகமே உன் முன்னே செல்லும் என்றீர்
நான் போகும் இடமெல்லாம் என்னோட இருக்கின்றீர்
உம் கரத்தால் என்னை மறைத்துக்கொள்வீர்
உம் மகிமையால் என்னை மூடிக் கொண்டீர்
உம் பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்னம்
உங்க பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்னம்

உந்தன் பிரசன்னத்தால் காற்றும் கடலும் அடங்கும்
உந்தன் பிரசன்னத்தால் பேய்கள் நடு நடுங்கும்
உம் பிரசன்னத்திலே சுகம் உண்டு
உம் பிரசன்னத்திலே பெலன் உண்டு
உம் பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்னம்
உங்க பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்னம்

Unga Prasannam Illamal Lyrics in English

Unga Prasannam Illamal
unga pirasannam illaamal
ennaal ontum seyya mutiyaathaiyaa
unga pirasannam illaamal
ennaal paada mutiyaathathaiyaa

mosai kannda pirasannam
naanum kaana vaenndum
kanmalaiyin vetippilae
ennai nirkkach seyyum
um pirasannam ennai paada seyyum
um pirasannam ennai thuthikka seyyum
unga pirasannam pirasannam pirasannam

enthan samookamae un munnae sellum enteer
naan pokum idamellaam ennoda irukkinteer
um karaththaal ennai maraiththukkolveer
um makimaiyaal ennai mootik konnteer
um pirasannam pirasannam pirasannam
unga pirasannam pirasannam pirasannam

unthan pirasannaththaal kaattum kadalum adangum
unthan pirasannaththaal paeykal nadu nadungum
um pirasannaththilae sukam unndu
um pirasannaththilae pelan unndu
um pirasannam pirasannam pirasannam
unga pirasannam pirasannam pirasannam

PowerPoint Presentation Slides for the song Unga Prasannam Illamal

by clicking the fullscreen button in the Top left