அக்கினியில் நடந்து வந்தோம்

என் ஜீவ நாட்களெல்லாம்

தூய ஸ்தலத்தில் உம்மையே

எபிநேசரே ஆராதனை

கண்விழித்து காத்திருக்கும் ஜாமக்காரன்

யெகோவா தேவனே

கிருபை கிருபை தேவ கிருபை

அழிந்து போகாமல் காத்தீரைய்யா

நீர் தந்த இந்த வாழ்விற்காய்

எந்தன் உள்ளம் உம்மை பாடிடும்-

அழகாய் திரள் திரளாய்

எலியாவின் நாட்களில்-ELIYAAVIN

உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே

ஒரு வார்த்தை சொன்னால்

மண்ணான மனிதன் என்னை

இதுவரை உதவின எபிநேசரே

இயேசையா எந்தன் இயேசையா

துதிப்பேன் துதிப்பேன்

பரதேசியாக நாம் வாழும்

உம்மோடுதான் என் வாழ்வு

என் நேசர் நீர்தானையா

உமது முகம் நோக்கி

புல்லைப் போல் உலர்ந்திடும் வாழ்க்கை

பார்போற்றும் வேந்தன்

எல்லையில்லாத உம் அன்பால்

நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்குத்தான்

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்

விண்ணிலும் மண்ணிலும்

ஆஸ்திகளெல்லாம் ஈடாகுமோ