எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு

எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு
நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன்

வானம் பூமி உண்டாக்கின – கர்த்தரிடம்
எனக்கு ஒத்தாசை வந்திடுமே

1. உன் காலைத் தள்ளாடவொட்டார்
உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார்
இதோ இஸ்ரவேலைக் காக்கிறவர்
உறங்குவதில்லை, தூங்குவதுமில்லை — வானம்

2. கர்த்தர் எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கி

உன் ஆத்துமாவையுங் காப்பார்
உன் போக்கையும் வரத்தையுமே
இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்குங் காப்பார் — வானம்

Enakku Oththaasai Varum Parvathangalukku Lyrics in English

enakku oththaasai varum parvathangalukku
naeraaka en kannkalai aeraெduppaen

vaanam poomi unndaakkina – karththaridam
enakku oththaasai vanthidumae

1. un kaalaith thallaadavottar
unnaik kaakkiravar urangaar
itho isravaelaik kaakkiravar
uranguvathillai, thoonguvathumillai — vaanam

2. karththar ellaath theengukkum vilakki

un aaththumaavaiyung kaappaar
un pokkaiyum varaththaiyumae
ithu mutharkonndu ententaikkung kaappaar — vaanam

PowerPoint Presentation Slides for the song Enakku Oththaasai Varum Parvathangalukku

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்