கீழாக்காமல் உன்னை மேலாக்கியே

கீழாக்காமல் உன்னை மேலாக்கியே
உன்னை நான் அபிஷேகிப்பேன்
வாலாக்காமல் உன்னை தலையாக்கியே
புது நாமம் தந்திடுவேன்
எல்லையை பெரிதாக்கி விஸ்திகரித்து
உன்னை நான் உயர்த்திடுவேன்

மறவாமல் என்றும் நான் உன்னோடு இருந்து
தாயை போல் பரிபாலிப்பேன்
உன்னை என் கண்மணி போல் நான் காத்து
புது நாமம் தந்திடுவேன்

பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கு உன்னை காத்து
கண்ணிமையாய் காத்திடுவேன்
என் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலப்படுத்தி
கோட்டையாய் காத்திடுவேன்

பகலில் பறக்கும் அம்பிற்க்கு உன்னை
விடுவித்து காத்துக் கொள்வேன்
பொலாப்பு உனக்கு நேரிடாமல் பார்த்து
எல்லையை காத்திடுவேன்

Keelaakaamal unnai melaakkiye Lyrics in English

geelaakkaamal unnai maelaakkiyae
unnai naan apishaekippaen
vaalaakkaamal unnai thalaiyaakkiyae
puthu naamam thanthiduvaen
ellaiyai perithaakki visthikariththu
unnai naan uyarththiduvaen

maravaamal entum naan unnodu irunthu
thaayai pol paripaalippaen
unnai en kannmanni pol naan kaaththu
puthu naamam thanthiduvaen

paalaakkum kollai Nnoykku unnai kaaththu
kannnnimaiyaay kaaththiduvaen
en settaைyin geel ataikkalappaduththi
kottaைyaay kaaththiduvaen

pakalil parakkum ampirkku unnai
viduviththu kaaththuk kolvaen
polaappu unakku naeridaamal paarththu
ellaiyai kaaththiduvaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Keelaakaamal unnai melaakkiye

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்