நன்றி சொல்லி இயேசுவைப் பாடுவோம்

நன்றி சொல்லி இயேசுவைப் பாடுவோம்
நன்மை செய்த அவரை நினைப்போம்
நன்றி சொல்லுவோம்
நாள்தோறும் அவரை துதிப்போம்

ஆ… அல்லேலூயா

சமாதானம் சந்தோஷம் தந்தீர்
உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி
சாத்தானை மேற்கொள்ளச் செய்தீர்
உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி
துன்பம் அதில் காத்தீர் உமக்கு நன்றி
துயரம் அதை நீக்கினீர் உமக்கு நன்றி

பாதம் இடறாமல் காத்தீர் உமக்கு நன்றி
பரிசுத்த வாழ்வை கொடுத்தீர் உமக்கு நன்றி
ஜெபிக்க உதவி செய்தீர் உமக்கு நன்றி
கொடுக்க உதவி செய்தீர் உமக்கு நன்றி

புதிய பாடலை தந்தீர் உமக்கு நன்றி
புதிய கிருபைகள் தந்தீர் உமக்கு நன்றி
பெலவீனம் அதை நீக்கினீர் உமக்கு நன்றி
பெலனை தினம் கொடுத்தீர் உமக்கு நன்றி

Nandri solli yesuvai Lyrics in English

nanti solli Yesuvaip paaduvom
nanmai seytha avarai ninaippom
nanti solluvom
naalthorum avarai thuthippom

aa… allaelooyaa

samaathaanam santhosham thantheer
umakku nanti umakku nanti
saaththaanai maerkollach seytheer
umakku nanti umakku nanti
thunpam athil kaaththeer umakku nanti
thuyaram athai neekkineer umakku nanti

paatham idaraamal kaaththeer umakku nanti
parisuththa vaalvai koduththeer umakku nanti
jepikka uthavi seytheer umakku nanti
kodukka uthavi seytheer umakku nanti

puthiya paadalai thantheer umakku nanti
puthiya kirupaikal thantheer umakku nanti
pelaveenam athai neekkineer umakku nanti
pelanai thinam koduththeer umakku nanti

PowerPoint Presentation Slides for the song Nandri solli yesuvai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்