உங்க கிருபைதான் என்னைத் தாங்குகின்றது

உங்க கிருபைதான் என்னைத் தாங்குகின்றது
உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது

கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே

உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம்
என்னை உருவாக்கின கிருபை இது

சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம்
என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை இது

ஓன்றுமில்லா நேரத்தில் எல்லாம்
எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது

ஊழியத்தின் பாதையில் எல்லாம்
என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை இது

Unga kirubai thaan ennai Lyrics in English

unga kirupaithaan ennaith thaangukintathu
unga kirupaithaan ennai nadaththukintathu

kirupaiyae kirupaiyae maaraatha nalla kirupaiyae

utaikkappatta naeraththil ellaam
ennai uruvaakkina kirupai ithu

sornthu pona naeraththil ellaam
ennai soolnthu konnda kirupai ithu

ontumillaa naeraththil ellaam
enakku uthavi seytha kirupai ithu

ooliyaththin paathaiyil ellaam
ennai uyarththi vaiththa kirupai ithu

PowerPoint Presentation Slides for the song Unga kirubai thaan ennai

by clicking the fullscreen button in the Top left