அப்பா உம் கிருபைகளால்

அப்பா உம் கிருபைகளால்
என்னைக் காத்துக் கொண்டீரே
அப்பா உம் கிருபைகளால்
என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே

தாங்கி நடத்தும் கிருபையிது
தாழ்வில் நினைத்த கிருபையிது
தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும்
தயவாய் காக்கும் கிருபையிது

என்னை நினைக்கும் கிருபையிது
என்னை நடத்தும் கிருபையிது
‘தந்தையைப் போல தோளில் சுமந்து
என்னை நடத்தும் கிருபையிது

வியாதி நேரத்தில் காத்த கிருபை
விடுதலை கொடுத்த தேவ கிருபை
சூழ்நிலைகள் மாறினாலும்
மாறாமல் தாங்கிடும் கிருபையிது

கஷ்டத்தின் நேரத்தில் காத்த கிருபை
கண்ணீரை மாற்றின் தேவ கிருபை
தடைகள் யாவையும் உடைத்தெறிந்து
வெற்றியை தந்திட்ட தேவ கிருபை

Appa um kirubai galal Lyrics in English

appaa um kirupaikalaal
ennaik kaaththuk konnteerae
appaa um kirupaikalaal
ennai annaiththuk konnteerae

thaangi nadaththum kirupaiyithu
thaalvil ninaiththa kirupaiyithu
thanthaiyum thaayum kaivittalum
thayavaay kaakkum kirupaiyithu

ennai ninaikkum kirupaiyithu
ennai nadaththum kirupaiyithu
‘thanthaiyaip pola tholil sumanthu
ennai nadaththum kirupaiyithu

viyaathi naeraththil kaaththa kirupai
viduthalai koduththa thaeva kirupai
soolnilaikal maarinaalum
maaraamal thaangidum kirupaiyithu

kashdaththin naeraththil kaaththa kirupai
kannnneerai maattin thaeva kirupai
thataikal yaavaiyum utaiththerinthu
vettiyai thanthitta thaeva kirupai

PowerPoint Presentation Slides for the song Appa um kirubai galal

by clicking the fullscreen button in the Top left