இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில்

இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில்
இமைப் பொழுதும் தூங்காமல்
கண்மணி போல என்னை
கர்த்தர் இயேசு காத்தாரே
கானங்களால் நிறைந்து
காலமெல்லாம் பாடுவேன்

அஞ்சிடேன் அஞ்சிடேன் – என்
இயேசு என்னோடிருப்பதால்

மரணப் பள்ளத்தாக்கில்
நான் நடந்த வேளைகளில்
கர்த்தரே என்னோடிருந்து
தேற்றினார் தம் கோலினால்
பாத்திரம் நிரம்பி வழியே
ஆவியால் அபிஷேகித்தார்

அலைகள் படகின் மேல்
மோதியே ஆழ்த்தினாலும்
கடல் மேல் நடந்து வந்து
கர்த்தரே என்னைத் தூக்கினார்
அலைகள் நீக்கியவர் அமைதிப் படுத்தினார்

Irul soolntha logathil Lyrics in English

irul soolntha lokaththil
imaip poluthum thoongaamal
kannmanni pola ennai
karththar Yesu kaaththaarae
kaanangalaal nirainthu
kaalamellaam paaduvaen

anjitaen anjitaen – en
Yesu ennotiruppathaal

maranap pallaththaakkil
naan nadantha vaelaikalil
karththarae ennotirunthu
thaettinaar tham kolinaal
paaththiram nirampi valiyae
aaviyaal apishaekiththaar

alaikal padakin mael
mothiyae aalththinaalum
kadal mael nadanthu vanthu
karththarae ennaith thookkinaar
alaikal neekkiyavar amaithip paduththinaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Irul soolntha logathil

by clicking the fullscreen button in the Top left