உயர்த்துவார் உயர்த்துவார்

உயர்த்துவார் உயர்த்துவார்
இயேசு உன்னை உயர்த்துவார்
உன்னை என்றும் காண்பவர்
உன் கண்ணீர் என்றும் துடைப்பவர்
உன்னை என்றும் நடத்துவார்

அல்லேலூயா

உன்னதமானவர் மறைவிலே வாழ்கிறேன்
சிங்கத்தின் மேலே நடப்பேன்
சீறும் சர்ப்பத்தை மிதிப்பேன்
பெலனான தேவன் உண்டு

மிதித்திடுவோம் மிதித்திடுவோம்
சர்ப்பங்களை தேள்களை மிதித்திடுவோம்
சமாதான தேவன் சீக்கிரம்
சாத்தானை நம் கால்களின் கீழே
நசுக்குவார் நசுக்குவார் நசுக்குவார்

உயர்த்திடுவோம் உயர்த்திடுவோம்
இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்திடுவோம்
வானிலும் பூவிலும் உயர்ந்தவர்
சர்வ வல்லமை உடையவர்
பரிசுத்த தேவன் இவரே

Uyarthuvar uyarthuvar yesu Lyrics in English

uyarththuvaar uyarththuvaar
Yesu unnai uyarththuvaar
unnai entum kaannpavar
un kannnneer entum thutaippavar
unnai entum nadaththuvaar

allaelooyaa

unnathamaanavar maraivilae vaalkiraen
singaththin maelae nadappaen
seerum sarppaththai mithippaen
pelanaana thaevan unndu

mithiththiduvom mithiththiduvom
sarppangalai thaelkalai mithiththiduvom
samaathaana thaevan seekkiram
saaththaanai nam kaalkalin geelae
nasukkuvaar nasukkuvaar nasukkuvaar

uyarththiduvom uyarththiduvom
Yesuvin naamaththai uyarththiduvom
vaanilum poovilum uyarnthavar
sarva vallamai utaiyavar
parisuththa thaevan ivarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Uyarthuvar uyarthuvar yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left