கலாத்தியர் 4:15

கலாத்தியர் 4:15
அப்பொழுது நீங்கள் கொண்டிருந்த ஆனந்த பாக்கியம் எங்கே? உங்கள் கண்களைப் பிடுங்கி எனக்குக் கொடுக்கக்கூடுமானால், அப்படியும் செய்திருப்பீர்களென்று உங்களுக்குச் சாட்சியாயிருக்கிறேன்.


கலாத்தியர் 4:15 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Neengal Konntiruntha Aanantha Paakkiyam Engae? Ungal Kannkalaip Pidungi Enakkuk Kodukkakkoodumaanaal, Appatiyum Seythiruppeerkalentu Ungalukkuch Saatchiyaayirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4