ஏசாயா 45:3

ஏசாயா 45:3
உன்னைப் பெயர்சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு,


ஏசாயா 45:3 ஆங்கிலத்தில்

unnaip Peyarsolli Alaikkira Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Naanae Entu Nee Ariyumpatikku,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45